بیانیه ماموریت

طراحی، ساخت، تولید، بهبود، توسعه و ارایه خدمات پشتیبانی پس از فروش انواع سیستم های مکانیزاسیون و دستگاه های جابجایی مواد و اجسام در حوزه های معادن، صنایع فولاد، نفت و گاز، سیمان، اسکله ها و بنادر و سایر صنایع تولیدی در بازارهای داخلی و خارجی با کیفیت مطلوب و تحویل به موقع و با بهره گیری از فناوری روزآمد و توانمندسازی کیفی منابع انسانی.