تعمیر و نگهداری

قرارداد خدمات اولیه براساس هزینه تعمیر و نگهداری مداوم و هزینه تعمیر در محل ، خدمات نگهداری را متناسب با نیازهای شما ارائه می دهد. سرویس دهی دستگاه شما حداقل یک بار در سال برای حفظ عملکرد آن در راندمان بهینه ضروری است.

خدمات ارائه شده:

  • کار و تعمیر در محل
  • عملیات نگهداری منظم: تکنسین تمام کارهایی را که توسط شرکت توصیه می شود انجام می دهد.
  • بررسی های پیشگیرانه
  • گزارش پایان بازدید: پس از هر بازدید ، تکنسین گزارشی از عملیات بررسی انجام شده را برای شما تهیه می کند.

مزایا:

  • خدمات مقرون به صرفه.
  • انتخاب مدت زمان و نوع تعهد.
  • امکان برنامه ریزی بازدیدها از قبل.