RodHandler

ظرفیت (kg) : 2000
توضیحات : راد هندلر دستگاهی است که برای جابه‌جایی انواع لوله، شافت و ... و هم‌چنین نصب در مسیرهای تعیین شده کاربرد دارد.

RodHandler

ظرفیت (kg) : 6000
توضیحات : راد هندلر دستگاهی است که برای جابه‌جایی انواع لوله، شافت و ... و هم‌چنین نصب در مسیرهای تعیین شده کاربرد دارد.

Rod Handler

ظرفیت (kg) : 10000
توضیحات : راد هندلر دستگاهی است که برای جابه‌جایی انواع لوله، شافت و ... و هم‌چنین نصب در مسیرهای تعیین شده کاربرد دارد.