FPH-8T

ظرفیت (kg) : 8000
توضیحات : پایپ هندلر، تجهیزی کاربردی برای جابه‌جایی هم‌زمان لوله‌های سبک و سنگین در گستره‌های متفاوت است.

FPH-16T

ظرفیت (kg) : 16000
توضیحات : پایپ هندلر، تجهیزی کاربردی برای جابه‌جایی هم‌زمان لوله‌های سبک و سنگین در گستره‌های متفاوت است.