آخرین اخبار
Sample Article
Sept. 14, 2022, 4:23 p.m.

دامپتراک

دامپتراک چیست؟ دامپتراک‌ها کامیون‌های غول‌پیکری هستند که برای استفاده‌ی خارج جاده‌ای تعبیه شده‌اند

Sample Article
Sept. 14, 2022, 4:25 p.m.

شاول

شاول نوعی بیل مکانیکی است که از آن برای بارگیری خاک ها و سنگ های سخت، در مکان ها و فضا های باز مانند معادن رو باز استفاده می شود

برترین اخبار
Sample Article
Sept. 14, 2022, 4:23 p.m.

دامپتراک

دامپتراک چیست؟ دامپتراک‌ها کامیون‌های غول‌پیکری هستند که برای استفاده‌ی خارج جاده‌ای تعبیه شده‌اند

Sample Article
Sept. 14, 2022, 4:25 p.m.

شاول

شاول نوعی بیل مکانیکی است که از آن برای بارگیری خاک ها و سنگ های سخت، در مکان ها و فضا های باز مانند معادن رو باز استفاده می شود